Myötäelämisestä myötätuulta

Tukihenkilöt, eli kriisipuhelinpäivystäjät, ovat myötäeläjiä, kuuntelijoita, rinnalla kulkijoita...

Kriisipuhelinpäivystäjät ovat ovat eri-ikäisiä, miehiä ja naisia, erilaisilta ammattialoilta. Heitä yhdistää halu auttaa toisia ihmisiä ja halu sitoutua yhteisiin eettisiin periaatteisiin ja itsensä kehittämiseen. He auttavat kuuntelemalla, keskustelemalla ja tarvittaessa ohjaamalla ammattiavun piiriin. Työ on vapaaehtoistyötä. Päivystäjät saavat työnohjausta kuuden viikon välein oman jaksamisensa tueksi sekä auttamistyön laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Työnohjauksen lisäksi tukihenkilöille järjestetään jatkokoulutusta ja virkistystoimintaa sekä henkilökohtaiset kehityskeskustelut joka vuosi.

ETSIMME TAVALLISTA IHMISTÄ - Tule tukihenkilöksi

Kriisipuhelinpäivystäjäksi halukkaat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jonka perustella koulutettavat valitaan. Haastattelussa arvioidaan hakijan oman elämäntilanteen tasapainoisuutta, motivaatioita vapaaehtoiseen auttamistyöhön sekä eettisyyttä ja arvopohjaa.

Kriisipuhelinpäivystäjän eli tukihenkilön peruskoulutus kestää noin 25-30 tuntia ja ne pidetään 2 kuukauden aikana. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja sisäistää yhteiset toimintaperiaatteet ja niiden puitteissa löytää oman tapansa auttaa. Koulutus sisältää eläytymisharjoituksia, ryhmätehtäviä ja  –keskusteluja sekä teoriaa. Jos olet kiinnostunut tukihenkilötyöstä, niin ota yhteyttä!

Tiedusteluihin vastaa Elina Jääskeläinen 0400 748 508